Ana Sayfaya Dön

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), Arçelik Pazarlama A.Ş. ("Arçelik") (Adres: Karaağaç Caddesi No:6/2 Sütlüce 34445 İstanbul, İnternet adresi: http://www.arcelikpazarlama.com.tr, Tel: 90 212 314 33 33...., Müşteri Hizmetleri Telefon:444 0 888, E-posta: arcelikpazarlamaas@arcelikpazarlama.hs02.kep.tr., Mersis: 73043354500015.) ile Arçelik tarafından işletilmekte olan www.oliz.com.tr ve mobil cihaz uygulamasının kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.

Arçelik ve Üye ayrı ayrı "Taraf" birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Tanımlar

2.1 “Oliz/Sadakat Programı/Program”; Tüketicilere Uygulama üzerinden Üye İşyerlerinin ürün ve hizmetlerine ilişkin ayrıcalıklar sunup, fırsatlardan yararlanabilecekleri kodlar alınmasına imkan sağlayan, Arçelik indirimlerine ilişkin duyurular yapan ve sahipliğini beyan ettiği ürünlerinde satış sonrası işlemleri için fırsat ve kolaylıklar sağlayan programı ifade eder.

2.2 “Partner Ayrıcalıkları”; Platform içerisinde Arçelik tarafından Kullanıcıların tercihine sunulan ve Uygulama kapsamında belirlenen e-ticaret sitelerinden ve/veya Üye İşyerlerinden çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunulan, Üye’ nin kampanya bazında kod oluşturması ile yararlanabileceği ürün ve hizmetleri ifade eder.

2.3 "Cihazlarım"; Platform içerisinde Kullanıcıların beyanı üzerine Arçelik’e ait olan belirli marka ve belirli ürünlerini ekleyebildiği ve bu alandan ilgili ürünleri için avantajlı hizmet ve ürünlerden yararlanabildiği ya da yararlanabilmesi için ilgili alanlara yönlendirildiği, ürünlerinin garantilerini ve bakım durumlarını takip edebildiği ürün ve hizmetleri ifade eder.

2.4 “Kullanıcı(lar)”/”Üye(ler)”; İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamak suretiyle Oliz’ e üye olan her bir gerçek kişiyi,

2.5 “Oliz Plus Kullanıcı(lar)”/ “Oliz Plus Üye(ler)”: Elektronik OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ satın almış Kullanıcı(lar)’ı/Üye(ler)’i,

2.6 OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ; Standart Üye/Kullanıcılara sunulan hizmet/ürün, kampanya ve avantajlara ek kampanyaların sunulduğu elektronik (sanal) ürünü,

2.7 “Uygulama/Platform”; Her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Arçelik’e ait olan Uygulama’ ya uyumlu mobil cihazlara indirilerek faydalanılan Oliz platformunu ifade eder.

2.8 “Üye İşyeri”; Arçelik ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Uygulama üzerinden ürünleri sunan ya da Kullanıcılara kampanya ve avantajların sunulduğu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.9 “Kişisel Veri”; Platform’ a üye olmak amacıyla, Üye’ den alınan telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade eder.

2.10 “Kişisel Verilerin İşlenmesi’’; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

2.11 "Hizmetler"; Platform bünyesinde, Arçelik ya da Üye İşyerleri tarafından, Üyeler’ in yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan hizmetleri ifade eder.

2.12 "Ürünler": Platform bünyesinde, Arçelik tarafından, Üyeler’ in beyanları sonucu gördükleri ürünleri için avantajlı ek garanti uzatmayı ifade eder.

2.13 “İletişim Kanalları’’; Oliz Mobil Uygulaması, Oliz Web Sitesi, Üye İşyerleri merkez, mağaza ve şubeleri (restoranlar, mağazalar, bayiler, oteller, spor salonları, online mağazalar, vb.), E-Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon, Üye İş Yeri Ekranı, Kiosk, Offline ve online reklam mecraları vb. gibi tüm etkileşim kanallarını ifade eder.

2.14 "Oliz Mobil Uygulaması"; Üyeler’ in, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), Üye İşyeri’ nin mağazalarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, Oliz’ in mobil platformunu ifade eder.

2.15 “Oliz Web Sitesi”:www.oliz.com.tr…

3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Üyeler' in Platform’ da sunulan ürün, hizmetlerden ve/veya OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ ile sunulan ek ürün / hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar' ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

4. Program Üyeliği

4.1 Üyeler’ in, Platform özelliklerinden, Üye İşyeri kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına Platform uygulamasını yükleyerek kendilerinden alınacak verileri ve Platform uygulamasının kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmelerinin yanı sıra, Platform tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya Platform üzerinden zaman zaman gönderilecek/gösterilecek kodları, şifre vb.lerini Platform’ a girmeleri ya da Üye İşyerlerinde göstermeleri/belirtmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak Uygulama’ nın ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması gerekir. Üye’ nin cihazından Uygulama’ yı kaldırması halinde, cihazını değiştirdiği durumlarda (Üye, önceki cihazından uygulamayı kaldırmalıdır) ve Uygulama’ nın kurulumu sırasında Üye tarafından verilen cep telefonunun değişmesi halinde, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.

4.2 Üye, Platform’ a giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi (opsiyonel) gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.

4.3 Oliz üyelik kaydı, Üye’ den herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. Üye, Uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. Arçelik tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.

4.4 Üye, Oliz Üyeliğine ek olarak OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ satın alarak, sanal ürüne özel ek ürün, hizmet ve/veya kampanyalardan yararlanabilir. Ücretsiz bir şekilde Oliz Üyelik Kaydı oluşturan her gerçek kişi Üye/Kullanıcı sıfatını haiz olurken, yalnızca OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ satın alan gerçek kişiler Oliz Plus Üye olarak anılacaktır.

4.5 Üye, üyelik esnasında sağlamış olduğu cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca Platformun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Platform ’un suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Üye, Platform’ a üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Üye’ nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden Arçelik’in ve/veya Üye İşyerleri’ nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

4.7 Her bir gerçek kişinin, Platform üzerinde tek bir Üyelik oluşturması esastır. Bu sebeple Üye, Platform’ a üye olurken verdiği telefon numarası ile farklı bir e-posta adresinden kaydolunması ve telefon numarasına gelen aktivasyon kodunun teyit edilmesi ve dolayısı ile mükerrer Üyeliğin oluşturulması durumunda, Üye tarafından daha önce sağlanmış olan telefon numarası ve e-posta adresi ile oluşturulan Üyeliğin dondurulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ nin eski hesabına ulaşamaması durumunda, talebi üzerine Üye’ nin sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni cep telefonunu girebilmesi için Platform tarafından bir bağlantı gönderilecektir. Yeni cep telefonu bilgisinin doğru olarak girilmesi tamamıyla Üye’ nin kendi sorumluluğundadır.

4.8 Üyeler, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve Platform üyeliği derhal askıya alınabilecek ya da feshedilebilecektir. Keza Üye, OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ kapsamında doğan hak ve sorumluluklarını üçüncü kişilere kullandıramaz, devredemez, para ile satamaz ve karışığında nakit para talep edilemez. Arçelik A.Ş. söz konusu OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ’ nün Üyelere temini kapsamında doğmuş-doğacak haklarını, alacaklarını, yükümlülük ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

4.9 Arçelik Platform’ un şartlarını değiştirebilir ve durdurabilir.

4.10 Oliz’ e üyelik Üye’ ye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.

4.11 Üye, Platform’ a üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 Platform tarafından Üyeler’ e yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, Platform’ da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Üye’ nin cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya Platform’ un ileti alımlarına kapalı olması veya Üye’ nin Platform’ u çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk Üye’ ye aittir.

4.13 Üye, Arçelik çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve/veya e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar (bildirimden itibaren 5 iş günü için ) yararlanabilecektir.

4.14 Üye’ nin vefat etmesi veya fiil ehliyetinin kaybı halinde fiilen Platform’ u kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya Platform’ un kanunen feshedilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Arçelik’in Platform’ u sonlandırması halinde, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

4.15 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir surette sona erdiği hallerde Platform, Üyeler’ den herhangi bir tazminat veya ücret talep etmeyecektir. Aynı şekilde Üyelerde, Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir surette sona ermesi halinde, Arçelik’ten herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

4.16 Arçelik, Üyeler ve Üye İşyerleri arasında, yaşanabilecek Platform sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.

5. OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ

5.1 Üyelik koşullarının sağlanmadığı veya üyelik bedelini ödemediğinin saptanması halinde Arçelik’in üyeliğin iptal edilmesi, fayda ve kampanyalardan yararlandırmama ve üyeliği askıya alma hakkı saklıdır.

5.2 Arçelik, Oliz Plus üyeliği kapsamında yukarıda belirtilen sabit faydaları değiştirme, güncelleme, sonlandırma, iptal etme ve kaldırma hakkını saklı tutar.

5.3 OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ kapsamında sağlanan fayda ve kampanyalar oliz.com.tr ve Oliz Mobil uygulaması üzerinden takip edilebilir.

5.4 OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ’ nün süresinin bitiminde yenilenmesi, Oliz Plus Üye’ nin yeni dönem için Oliz’ e ileteceği talep ile mümkündür. OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ’ nün süresinin bitimine 7 gün kala Oliz tarafından Oliz Plus Üye’ ye bildirim gönderilir. Oliz Plus Üyenin yeni dönem OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ’ nü yenilenen süre için belirlenen ve ilan edilen ödemenin tahsili akabinde, işbu Sözleşmede yer alan aynı koşul ve OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ yenilenir. Bu halde, Sözleşme geçerliliğini yenilenen süre ile sınırlı olacak şekilde sürdürecek ve müteakip yıllarda aynı hüküm geçerliliğini koruyacaktır.

5.5 OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ’ nün detayları, satın alımdan sonra “Plus Ayrıcalıklarım” sayfasında bulunan “Ayarlar” ikonuna tıklayarak görüntülenebilir. “Plus Hesap Ayarları” sayfasındaki “İptal Et” butonu ile OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ iptali talebi oluşturulabilir.  Oliz Plus Üyeliği, OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ iptal edilinceye kadar devam edecektir.

Yapılacak incelemeler sonrasında Oliz Plus Üyeliği süresince OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ’ ne özel herhangi bir avantajdan yararlanılmadıysa OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ iptal edilecektir. Aksi takdirde iptal gerçekleşmeyecektir. OLİZ PLUS AVANTAJ ÜRÜNÜ iptal edildikten sonra, iptale dair müşteri bilgilendirmesi yapılacaktır.

6. Diğer Hükümler

6.1 Üye, Oliz’ e üye olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını, Oliz üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 Üye İşyerleri değişkendir. Güncel Üye İşyerleri için lütfen “www.oliz.com.tr” adresini veya mobil uygulamasını ziyaret ediniz.

6.3 Platform’ da değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

6.4 Üye, Platform’ un Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Oliz’ in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ nin, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.5 Üye, Platform’ da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu, sadakat kartı, v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, Arçelik’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.

6.6 Arçelik, Platform’ un kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Üye’ nin, Platform’ a yorum bırakması halinde adının tam ve soyadının ilk harfi ile yorumlar gözükecektir.

6.7 Üye, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8 Üye, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9 Platform’ un kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her Üye İşyeri’ nde farklı olabilir ve değişebilir.

6.10 Üye İşyerleri ’nden (fiziki ve elektronik ticaret-mesafeli satış mağazaları vb.den) yapılacak alışveriş işlemleri ve bağlantılı işlemler (tüketici işlemleri) Platform dışında ve doğrudan Üye ile Üye İşyeri arasında olduğundan, alışveriş bedelleri ile alışveriş ile ilgili diğer bedeller Üye’ ye aittir.

6.11 Arçelik, tüm bu tüketici işlemleri, tüketiciye yönelik işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından ilgili Üye İşyerleri ve Üye’ nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir; Üye İşyerleri veya Üye’ nin nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda (da) bulunmadığı gibi, Üye İşyerleri ve Üye’ ye karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi–hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, kendisine intikal ettirilmiş sorunlar itibari ile, Üye İşyerleri ve Üye arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, sorunun çözümü için imkanları dahilinde hiçbir şekilde Arçelik’in sorumluluğu kabul edilmemekle birlikte takdiren yardımcı olabilir.

6.12 Arçelik, herhangi bir zamanda Platform’ un çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

6.13 Arçelik, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni değiştirebilir, Platform’ u durdurabilir, üyeliği iptal edebilir.

6.14 Arçelik, güvenlik şüphesi doğuran Üye işlemlerinden dolayı ve/veya Üyeler’ in Üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili Üyeler’ in Üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda Arçelik, ilgili Üyeler hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Üyeler sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili Üyeler, o güne kadar Üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül puan vb. tüm haklarını kaybedeceklerdir.

6.15 Platform’ un veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, Arçelik’in Üyeler’ e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.16 Arçelik, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

6.17 Arçelik, Üye İşyerleri ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6.18 Platform, Üye’ nin Oliz Web Sitesi ve Oliz Mobil Uygulaması dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Arçelik’in sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.19 Üye İşyeri’ nin, Platform üzerinden Üye’ ye iletişimini yaptığı ürün ve hizmetleri herhangi bir nedenle sağlayamaması durumunda, Arçelik hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.20 Arçelik, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan koşullarda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kullanıcı Sözleşmesi’nin www.oliz.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki değişikliklerden haberdar olmak Üye’ nin sorumluluğundadır.

7. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Bu sözleşme ilişkisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve bu verileriniz üzerindeki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için oliz.com.tr adresinde bulunan Kullanıcı Aydınlatma metnini inceleyebilir ve İlgili Kişi Başvuru Formu' nu kullanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

8. İspat Yükümlülüğü

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Platform’ da saklanan veriler ile Üye kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

9. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Yürürlük

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Üye’ nin üyeliğinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.